Hawks AFC Bestyrelsesmøde

Mandag den 12. Oktober 1800-2100 i klubhuset

 

Støt din idrætsforening

Klubbens aktiviteter aflys.

Som konsekvens af de tiltag statsministeren har præsenteret, lukkes alle Hawks AFC aktiviteter ned.

Træning er lukket ned.

 

Køb Klub T-shirt

Generalforsamling lørdag d. 30 november 2019 kl. 1000.

Dagsorden til Generalforsamling 2019

Hawks AFC Herning indkalder til Generalforsamling lørdag d. 30 november 2019 kl. 1000.

Dagsorden
A) Valg af dirigent.
B) Formandens beretning.
C) Forelæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
D) Fastsættelse af kontingent for sæson 2020.
E) Behandling af eventuelt indkommende forslag.
Dommer i klubben, evt. rabat på kontingent for at påtage sig at være dommer.
F) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
På valg er følgende: Bestyrelsesmedlemmer:
Uffe Skov-Olesen modtager ikke genvalg
Jens Hartoft modtager ikke genvalg
Henrik Rasmussen modtager genvalg
Bjørn Merrild Rønhave modtager ikke genvalg
Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen:
Ingen har meldt deres kandidatur.
Valg af suppleant:
G) Valg af revisor og revisorsuppleant. H) Eventuelt.

Scrimmage mod Horsens

Senior har kontrolleret scrimmage mod Horsens i Herning lørdag d. 23 marts. U19 er velkomne til at deltage.

Højst sandsynligt fra kl 10 til 14. FB