Generalforsamling lørdag d. 30 november 2019 kl. 1000.

Dagsorden til Generalforsamling 2019

Hawks AFC Herning indkalder til Generalforsamling lørdag d. 30 november 2019 kl. 1000.

Dagsorden
A) Valg af dirigent.
B) Formandens beretning.
C) Forelæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
D) Fastsættelse af kontingent for sæson 2020.
E) Behandling af eventuelt indkommende forslag.
Dommer i klubben, evt. rabat på kontingent for at påtage sig at være dommer.
F) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
På valg er følgende: Bestyrelsesmedlemmer:
Uffe Skov-Olesen modtager ikke genvalg
Jens Hartoft modtager ikke genvalg
Henrik Rasmussen modtager genvalg
Bjørn Merrild Rønhave modtager ikke genvalg
Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen:
Ingen har meldt deres kandidatur.
Valg af suppleant:
G) Valg af revisor og revisorsuppleant. H) Eventuelt.