Generalforsamling lørdag den 21. november 2020 kl. 1300-1500

HAWKS AFC Herning afholder ordinær generalforsamling lørdag den 21. november 2020 kl. 1300-1500 på Sønderagerskolen, Tjaikofskisvej 3, 7400 Herning (Sønderagervej 70, 7400 Herning).

Dagsorden:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år

d) Fastsættelse af kontingent

e) Behandling af eventuelt indkommende forslag
Ingen forslag modtaget

f) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter

g) Valg af revisor samt revisorsuppleant

h) Eventuelt