Kommunen har bestilt Mål og Net, forventes leveret i uge 30, opsættelse snarest efter.
Endelig afgørelse vedrørende træningsbane er afhængig af beslutning om anlæggelse af KFUM kunststofbane (forventeligt ultimo august /medio september).